Legekurs fra NEL-redaksjonen

NEL-redaksjonen har produsert en rekke e-læringskurs for allmennleger. Alle kursene er godkjent av Legeforeningen som kliniske emnekurs/valgfrie kurs.

Kursene er tilgjengelige på NHIs kursplattform.

Kursoversikt

Angsttilstander 8 poeng
Avføringsendringer 12 poeng
Depresjoner 5 poeng 
Dyspepsi  8 poeng 
Gastroenterologi, voksne 20 poeng
Gastroenterologi, voksne og barn 30 poeng
Hudsykdommer  20 poeng 
Hypertensjon  6 poeng 
Infeksjonsmedisin  15 poeng 
Innføring i norsk allmennmedisin  12 poeng 
Klinisk beslutningslære  15 poeng 
Magesmerter hos barn  10 poeng 
Nevrologi 18 poeng
Psykiatri 17 poeng
Psykoser  4 poeng 
Skulderlidelser  15 poeng 
Søvn og insomni  15 poeng 
Trygdemedisin  15 poeng 
Tungpusthet  15 poeng 

Klinisk emnekurs gastroenterologi, voksne er en pakke bestående av kursene avføringsendringer og dyspepsi.

Klinisk emnekurs gastroenterologi, voksne og barn er en pakke bestående av kursene avføringsendringer, dyspepsi og magesmerter hos barn.  

Klinisk emnekurs i psykiatri er en pakke bestående av kursene angsttilstander, depresjoner og psykoser.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.