Kontaktinformasjon

Norsk Helseinformatikk AS
Vestre Rosten 79
7075 Tiller

Tlf: +47 73 89 47 50 

E-post: nhi@nhi.no

Web: norskhelseinformatikk.no


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.