Nytt fra NEL

Akutt hørselstap- rask vurdering og ny studie

Ved akutt idiopatisk hørselstap («sudden deafness») er behandling med steroider standard. Hvorvidt tilleggsbehandling med hyperbar oksygen i trykkammer (HBO) har en bedre effekt enn steroider alene undersøkes nå i en stor randomisert studie, SuDHO. 

Rask utredning og tidlig behandling er viktig. Inklusjon og ev. start av HBO må skje innen 7 dager fra symptomstart. Det anbefales å ta telefonisk kontakt med vakthavende ØNH-lege dersom man ser pasienter som kan være aktuelle for studien. Studiesentre er lagt til sykehus i Bergen, Stavanger, Førde, Trondheim, Oslo (Rikshospitalet og AHUS), Drammen og Skien – ev. også Tromsø. Trykkammerbehandling gjennomføres på Haukeland og Ullevål sykehus.

For mer info om studien: SuDHO

Se alle nyhetssaker fra NEL her

Nyhet fra NHI.no Pro

Det letes etter årsaker til long covid

Et betydelig antall mennesker har utviklet long covid etter å ha gjennomgått en akutt covid-infeksjon. Foreløpig vet vi lite om årsaken. En håndfull mulige årsaker er identifisert, men det forventes ikke å finne kun ett svar på årsaken til long covid.

De mest aktuelle teoriene om årsaken er viral persistens, aktiverte T-celler og autoimmunitet, reaktivering av Epstein-Barr virus, mikrokoagler og post-akutte infeksjonssyndromer.

Det er godt mulig at det foreligger en kombinasjon av disse årsaksfaktorene.

Les mer

Viktige oppdateringer

  • Nya riktlinjer riskbruk alkohol
    Nya riktlinjer riskbruk alkohol från Socialstyrelsen: Riskbruk av alkohol definieras som att dricka ≥4 standardglas per tillfälle ≥1 gång per månad och/eller ≥10 standardglas per vecka. Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till vuxna som har ett riskbruk av alkohol (särskilt vuxna med särskild risk för sjukdom och vuxna som ska opereras), till unga <18 år som har ett bruk av alkohol och till gravida som har ett bruk av alkohol. Rådgivande samtal om alkohol innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en personcentrerad dialog med patienten för att stödja en minskad alkoholkonsumtion.
  • Läkemedelsverkets rekommendationer 2023 införda
    Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer har införts i dokumentet och beskriver en ny trappstegsmodell för behandling av astma.
  • Relaterat innehåll
  • Ny retningslinje
    hvhv,v,jhv,v,jhv
Se alle

Å ta opp levevaner gir resultater

Å bruke et par minutter på såkalt minimal intervensjon kan føre til viktige endringer i levevaner som røykeslutt, økt fysisk aktivitet, eller et sunnere kosthold. Det er en billig og enkel intervensjon med godt dokumenterte resultater. Bruk den nye taksten "Livsstilsintervensjon" 101 ved veiledning i levevaner.

Les mer

Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernet

Kravet om at pasienten må forsøke behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin før oppstart ble fjernet 1. september 2023.

Les saken her

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Hold deg oppdatert her

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

Klikk her

Gi tilbakemelding

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed