Hopp til hovedinnhold
Hudutslett etter utenlandsreise

Nytt fra NEL

Hudutslett etter utenlandsreise

Sommerferien nærmer seg og mange nordmenn gleder seg til å reise til utlandet. Det er ikke bare vi mennesker som trives i tropiske klima, mange bakterier, sopp, ormer og protozoer har gode betingelser her. Sammen med insekter og parasitter kan disse forårsake hudproblemer. Er egentlig svømmebassenggranulom og svømmekløe det samme? Hva var nå tungiasis og myiasis? Les vår nylig reviderte artikkel hudproblemer under/etter utenlandsreise  for svar!

Akutt hepatitt av ukjent årsak hos barn

Nyhet fra NHI.no Pro

Akutt hepatitt av ukjent årsak hos barn

De siste ukene har det blitt rapportert over 200 tilfeller av alvorlig akutt hepatitt blant småbarn i 20 ulike land i Europa. Foreløpig kjenner man ikke årsaken, men det mistenkes en infeksjon. De fleste barna er i alderen 2 til 5 år, og de var friske på forhånd

Laboratorieundersøkelser utelukker muligheten for virushepatitt av typene A, B, C, D og E. Funn kan tyde på at det dreier seg om en infeksjon med adenovirus, noe som i så fall er en uvanlig årsak til akutt hepatitt. Det er usikker sammenheng med covid-19 infeksjon.

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste

Piloten som nå er startet i Bergen vil videreføres i 2023. Fra 2024 er det planlagt nasjonal innføring med oppstart i ett helseforetaksområde i hver region. Det er Direktoratet for e-helse som sammen med Norsk helsenett har ansvar for utprøving og innføring av pasientens legemiddelliste.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed